AUTOGAZ A.Z
Jeszkowice
ul. Główna 4
k. Kamieńca Wrocławskiego
Wrocław – Jelcz-Laskowice
GSM 600 121 292
TP 71 381 20 41